Læringsbloggen har den 13.mai 2016 et innlegg om hva som er et godt kartleggingsverktøy når det gjelder testing av språkferdigheter og leseferdigheter. Forfatteren gjennomgår hva man skal vurdere for å finne ut om et kartleggingsverktøy har god kvalitet.

Reklamer

Personvern er en grunnleggende rettighet. Barn og unge må ha kunnskap om hvilke rettigheter som gjelder, både for dem selv og for andre som de eventuelt omtaler og viser bilder av på Internett.

Senter for IKT i utdanningen har oppdatert nettsidene om personvern for barn og unge, dubestemmer.no. I den anledning har de fått laget en ny film som kan inngå i undervisning om digital dømmekraft (produsert av Snöball Film).

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til en enkelt person, for eksempel navn, adresse eller telefonnummer. Et bilde der du kan kjennes igjen er også en personopplysning.

Det er ikke tillatt å publisere personopplysninger uten tillatelse fra personen som omtales. Når barn og unge (og voksne, selvsagt!) for eksempel  «tagger» hverandre i bilder på sosiale medier, er det ikke tillatt dersom personene på bildet ikke har gitt tillatelse.

 

Jeg deltok på et seminar om Flipped Classroom (omvendt undervisning) i regi av Program for fremragende profesjonskvalifisering (HiOA). Kort fortalt handler FC om å gi elevene/studentene input i form av videoforelesninger og annet stoff før forelesningen, slik at tiden i klasserommet ikke blir brukt opp til lærerens forelesning og spørsmål fra studentene. Studentene skal møte forberedt, slik at slik at den knappe tiden man samles kan brukes til oppgaveløsning og andre studentaktive arbeidsformer med læreren som veileder og støtte.

Men er det annerledes enn å be studentene forberede seg ved å lese et kapittel i pensumbøkene, for deretter å arbeide med oppgaver i klasserommet? Ja, tanken er at studentene vil forstå stoffet bedre dersom læreren lager korte videoforelesninger (max 10 min pr. stk?) som de kan spille av flere ganger dersom de trenger å repetere. Man kan også legge inn eksempler på oppgaveløsning, modeller, illustrerende filmsekvenser og annet.

Her er referat fra samlingen: oppsummering FC workshop 240314

Noen ressurssider:

http://flippedclassroom.com/

https://sites.google.com/site/omvendtundervisning/erfaring-fra-laerere

http://flippedclassroom.org/

http://folkeuniversitetet.wordpress.com/2011/11/01/det-omvendte-klasserommet/

 

 

 

 

 

 

HiOA-veven ble det i dag, 12.mars 2014, publisert en artikkel om fagutvikling i praksis. Kollega Torill Strand og jeg ble intervjuet om FoU-arbeidet vårt på Kfk-studiene vi har ansvar for (Kfk = Kompetanse for kvalitet).

Lesing 1 og Norsk 1U er videreutdanninger som gir 30 studiepoeng. Kursene går over ett studieår, og lærerne som deltar, arbeider i skolen. Det innebærer at de kan prøve ut undervisningsmetoder i klassene sine og bringe erfaringer tilbake til oss og medstudentene, enten i form av innlegg i diskusjonsforum på den digitale læringsplattformen, i form av fagartikler og rapporter og gjennom bokomtaler på wiki, slik vi refererer til i intervjuet. På denne måten bidrar studentene til fagutvikling i studiet, samtidig som de kvalifiserer seg gjennom videreutdanningen.

Det skal tas opp nye kull på Kfk-studiene, og søknadsfristen er 15.mars. Kompetanse for kvalitet er et ledd i Utdanningsdirektoratets strategi for etter- og videreutdanning av lærere.

En forening i Berks County, Pennsylvania, USA, som tar vare på og omplasserer hjemløse kjæledyr, Animal Rescue League of Berks County, Inc (ARL), startet i august 2013 et program der barn engasjerer seg som Book Buddies (bok-kamerater). Barna kommer til senteret og leser bøker for de hjemløse kattene som har tilhold der. Kattene, som kan ha hatt et tøft og slitsomt liv med både sult og frykt før de ble tatt vare på av senteret, blir visstnok rolige av å bli lest for! Og barna får både lesetrening og kos med dyrene.

Book_buddyBarn som strever med leseprosessen kan få økt motivasjon og utholdenhet når de leser for dyr:

– dyr kan betraktes som en kilde til støtte

– interaksjon med dyr kan gjøre læringsprosessen mer behagelig og hyggelig for barn

– dyrs nærvær er ikke-evaluerende og kan gi støtte og trøst til barnet som leser

Et inspirerende prosjekt! Se de nydelige bildene av barna og kattene, og les om Book Buddies her.