Læringsbloggen har den 13.mai 2016 et innlegg om hva som er et godt kartleggingsverktøy når det gjelder testing av språkferdigheter og leseferdigheter. Forfatteren gjennomgår hva man skal vurdere for å finne ut om et kartleggingsverktøy har god kvalitet.

Reklamer